Porządkowanie dokumentacji ogrodowej

 
Szanowni Działkowicze, 
 
Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest działka w rodzinnym ogrodzie działkowym, Zarząd podjął decyzje o uporządkowaniu dokumentacji jaka znajduje się w teczkach poszczególnych działek. Przez wiele lat istnienia naszego ogrodu, rodzaj gromadzonej dokumentacji podlegał zmianom ustrojowym zachodzącym w naszym kraju jak również zmianom zachodzącym w Polskim Związku Działkowców. Zmiany te odbiły swoje piętno na jakości merytorycznej gromadzonej dokumentacji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przechowywane od ponad 40 lat dokumenty w wielu przypadkach są już mało czytelne lub uszkodzone.
 
W najbliższych dniach zostanie Wam przekazany wypis z Karty Ewidencyjnej Działki oraz formularz aktualizacji danych. Prosimy o zapoznanie się z danymi na karcie oraz ich potwierdzenie. Prosimy także o czytelne wypełnienie formularza aktualizacyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 512 224 540.
 

Drukuj