blossom400.jpg

Akcja "tuja" - wycinka

Szanowni Działkowcy,
Dziękujemy za liczne przybycie na piątkowe spotkanie dotyczące nasadzeń na działce. Dziękujemy za zrozumienie, przedstawione pomysły, propozycje poprawy sytuacji oraz bardzo spokojną i merytoryczną dyskusje. Cieszymy się, że potrafimy wspólnie w przyjaznej atmosferze rozmawiać na tak ważne tematy dla nas wszystkich. Zgodnie z wypracowanymi ustaleniami możemy przystąpić do uporządkowania nasadzeń na naszym ogrodzie. Spora grupa działkowców zgłosiła chęć pomocy z przycięciem lub wycięciem swoich nasadzeń.


Od 1 sierpnia rozpoczynamy prace porządkowe na ogrodzie, które chcemy zakończyć do 31 sierpnia.
Działkowcy, którzy informowali Zarząd iż z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zebraniu, proszeni są o pilny kontakt z Zarządem celem ustalenia terminu wycinki/przecinki.


Można nadal zgłaszać chęć skorzystania z bezpłatnej pomocy przy wycince.


Prosimy pamiętać o przepisach dotyczących wycinania drzew – w razie potrzeby Zarząd służy pomocą w przygotowaniu dokumentacji.


Pamiętajmy, by do kontenera na zielone nie wrzucać całych krzewów – potnijmy je na mniejsze kawałki

 

 

 

 

Drukuj E-mail

Akcja "tuja"

W związku ze skargami działkowców, wytycznymi KR PZD oraz incydentami związanymi z drobnymi kradzieżami,  Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu zagospodarowania działek. Opierając się na regulaminie i zapisach statutu PZD, Zarząd stwierdził znaczne uchybienia dotyczące nasadzeń na terenie działek. Uchybienia te dotyczą, głównie nieprzestrzegania ulokowania nasadzeń na działce oraz ich wysokości. W 99% dotyczy to tzw. tujek, które rosnąc bardzo szybko znacznie przekraczają dozwolone wysokości w granicy działek. Sytuacja ta dotyczy ponad 50% dzierżawców z czego ponad 35% dzierżawców rażąco narusza regulamin. 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym regulaminem wysokość nasadzeń przy alejce nie może być wyższa niż 1m, a przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu (nie działki) nie więcej jak 2m. Nasadzenia muszą znajdować się minimum 1m od granicy działki. 

Mając na uwadze, iż problem nieregulaminowych nasadzeń jest istotny dla wspólnego korzystania z działek przez wszystkich działkowców, Zarząd pragnie wspomóc działkowców z szybko rosnącymi "tujami". W związku z tym od 1 sierpnia, każda osoba mająca zbyt wysokie nasadzenia, chcąca pozbyć się wysokich nasadzeń z terenu działki (nawet jeśli są regulaminowe, ale są wysokie, brzydkie, niepotrzebne lub chore) będzie mogła zgłosić ten fakt do Zarządu (telefonicznie, osobiście lub przez e-mail). Osoby wyznaczone przez Zarząd dokonają właściwej wycinki/przycinki.

26 lipca o godzinie 17:00 w świetlicy ROD organizowane jest spotkanie z działkowcami, celem omówienia wytycznych wynikających z zapisów regulaminu i statutu PZD.

Dzierżawcy działek o poniższych numerach, proszeni są o obowiązkowe zgłoszenie się ww terminie.

1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 94, 98, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 179

 

 

 

 

Drukuj E-mail

Przegląd sieci wodnej

 

Zarząd prosi działkowców działek o numerach od 60 do 93 o uprzątnięcie i udostępnienie terenu wzdłuż nitki wodociągowej w celu przeglądu technicznego sieci.

 

 

Drukuj E-mail

Koniec sezonu działkowego

Drodzy Działkowicze,

Zbliża się koniec sezonu działkowego i w związku z tym prosimy o uporządkowanie działek, zabezpieczenie altan, mebli ogrodowych oraz przyłączy wody. Zakręcenie wody nastąpi do 27 października a dokładny termin uzależniony będzie od warunków pogodowych. Demontaż wodomierzy proszę zgłosić gospodarzowi. Przypominamy, iż demontaż wodomierza bez zgłoszenia będzie traktowany jak nieuprawniona ingerencja z naruszeniem regulaminu. 

Drukuj E-mail

Dzień Małego Działkowca - 2018

 

W sobotę, 8 września po raz czwarty odbył się na naszym ogrodzie Dzień Małego Działkowca. Dzieci z naszego ogrodu miały możliwość wspólnej zabawy i szaleństw na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach. W tym roku, do wielu wspólnych zabaw, ponownie zachęcała dzieci grupa artystyczna "Da-nutka". Zarząd dziękuje dzieciom i działkowcom za przybycie i wspaniałą zabawę oraz Urzędowi Miejskiemu w Radzionkowie za pomoc w organizacji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail