flowers400.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Informujemy, iż WZ Sprawozdawczo - Wyborcze jest planowane na dzień 16 marca o godzinie 16:00. Z dokumentami sprawozdawczymi będzie można zapoznać się 1 i 8 marca od 16:00 do 17:00.

Proponowany porządek obrad

 

 

 

Drukuj E-mail